Kumpulan Ucapan Selamat Malam Romantis Dan Menyentuh Hati Buat Sang Pujaan Hati

Wednesday, December 28th 2016. | Kata Romantis, Kata Ucapan

Kumpulan Ucapan Selamat Malam Romantis Dan Menyentuh Hati Buat Sang Pujaan Hati

kata romantis, kata ucapan selamat malam Kata ucapan selamat malam romantis – Pada kesempatan kali ini admin statusgombal.com akan membbagikan beberapa informasi mengenai Kumpulan Ucapan Selamat Malam Romantis Dan Menyentuh Hati Buat Sang Pujaan Hati. Ucapan selamat tidur merupakan hal yang dirindukan seorang kekasih maupun pasangannya untuk membuat malamnya lebih bersemangat. Kata kata ucapan selamat malam ini saya rangkai dari beberapa ucapan selamat malam bahasa inggris, ucapan selamat tidur lucu, ucapan selamat tidur islami, ucapan selamat malam buat pacar tersayang, ucapan selamat malam buat pacar yg jauh, ucapan selamat malam untuk sahabat, ucapan selamat malam romantis singkat dan ucapan selamat tidur gokil. Kata kata ucapan selamat malam ini dapat anda kirimkan kepada teman anda, pacar, sahabat, gebetan, mantan, tetangga, kerabat, maupun sodara. Yuk, langsung saja kita simak Kumpulan Ucapan Selamat Malam Romantis Dan Menyentuh Hati Buat Sang Pujaan Hati dibawah ini :


pêjämkän mätämu bêrsämä hêning mäläm, dän pêtikläh bungä mimpi dêngän jêmäri tängänmu. tidur läh däläm sêjutä mimpimu..

kêtikä mäläm dätäng ingät läh bähwä ku sêlälu mêmikirkän mu dän bêrmimpiläh dêngän khäyälän indäh mu ,säät ituläh ku äkän mênyêmpurnäkän mimpi-mimpi indäh mu.

sämpäi pägi dätäng mênyäpämu dêngän sênyumän däribibirmu.. g00d night my l0vê..

säyäng….mäläm ini indäh bängêt yäh. mäläm yäng indäh ini gäk äkän käläh indähnyä k0 säät qm lägi b0b0. mêt tidur yä säyäng…

d0ä yäng kukirim kêpädämu têläh mênjêlmä kupu-kupu. bilä nänti däläm tidurmu käu lihät kupu-kupu itu biärkän iä hinggäp di mimpimu.

mêt tidur yä säyängqu cäntikqu yäng päling im0êt. sêm0gä käläu qm b0b0 bisä mimpiin äq yä säyäng. mmmuuuuääch

mäläm tidäk lêngkäp tänpä rêmbulän dän bintäng-bintäng. nämun, ädä kälänyä mêrêkä bêrpisäh untuk sêmêntärä sêpêrti kitä. kiss y0u, l0vê y0u. g00d night, därling.

jikk têläh ênggän mätämu mênutup mlm, pjämknläh dgn lêmbut. ucäpläh slmt tdr pd smêstä, dän bäyängkän ttg mimpi indähyg kän têmäni lêläp tdrmu hv nc drêmz.nitê..(^_^)

0räng istimêwä bukän yg hrs sll d dpn mätä, ät0 yg sênäntiäsä disisimu täpi, dyä yg sêtiä d häti, dän di ingät dlm sêtiäp bisikän d0’änyä, mêt b0b0…

sêtiäp mänusiä hidup d ciptäkän utk brpäsänng päsängän.. spt q dän kmu, q ädä krnä käu pun ädä,,ädä sbg sähäbät yg sllu sêtyä,, äbädi dän sêlämänyä,,,, nicê dlimz,,,

mätähäri cumä ädä sätu.. bulän pun cumä sätu.. täpi di längit ädä bänyäk bintäng.. s0, tuhän tidäk äkän märäh käl0 äku ämbil sätu bintäng buät mênêmänimu mäläm ini..

kêmärin ädäläh kênängän.. häri ini ädäläh kênyätään.. ês0k ädäläh impiän..êntäh kênängänmu itu mänis ätäu pähit, impiän tuk ês0k häri têtäp bêrjälän.. sêlämät mäläm h0nêy..

pêjämkän mätämu bêrsämä hêning mäläm.. dän pêtik läh bungä mimpi dêngän jêmäri tängänmu.. tidur läh däläm sêjutä mimpimu.. sämpäi pägi dätäng mênyäpämu dêngän sênyumän däribibirmu.. g00d night my l0vê..

kuäyunkän ängänku têrsênyum sämä kämu mênimäng räsä rindu däläm pêluk hängät käsihmu sêlämät tidur cintäku ! mäläm tidäk lêngkäp tänpä rêmbulän dän bintäng-bintäng. nämun, ädä kälänyä mêrêkä bêrpisäh untuk sêmêntärä sêpêrti kitä. kiss y0u, l0vê y0u. g00d night, därling.

hujän mênimäng mäläm nädä sêgär iä nyänyikän itu lägu têntäng kêrinduän dihätiku untukmu pujään sêlämät tidur säyäng !

kêmärin ädäläh kênängän.. häri ini ädäläh kênyätään.. ês0k ädäläh impiän.. êntäh kênängänmu itu mänis ätäu pähit, impiän tuk ês0k häri têtäp bêrjälän.. sêlämät mäläm h0nêy..

sêmilir bäyängmu mênêrpä têpät dihätiku mêngênä sêgêrä kumêngucäp d0’ä untukmu yäng jäuh disänä sêm0gä däläm mimpi kitä bêrsuä sêlämät tidur cintä !

mimpiläh dlm dêkäpän säng rêmbulän mäläm, kärênä mimpi itu kän jd nyätä, krn dlm mimpimu mäsih ädä 0rg yg mnyäyängi & mngäsihimu. lärut blm mênyäpä, ucäpkän d0’ä mänä kälä jiwämu msh pcyä pd kuäsä nyä, m0gä indähnyä sinär rêmbulän sll mnyäpä,,hävê ä nicê drêäm,,,

aq mw pämit mä km, määfin klu slämä qtä kênäl q pnyä slh, mngkin wktu km bcä sms ini q udäh g bs tmni km lg byê,,
ga usäh sêdihgt,, aq cm prgi b0b0’, hêhê,,

mäläm ini sunyi…..
täk ädä bintäng……
bulänpun mäsih mälu….
täpi ängänku têtäp mênêmbus bätäs mimpimu…

mäläm ini äku ingin mêngusäp…..
mätä indähmu yäng kêmärin bäsäh mênängis….
kêbênciänmu tläh käu ungkäpkän…
mêski lêwät têtês dêmi têtês äir mätä pêngäduänmu….

säyäng… lihätläh… bintäng itu cumä sätu…
kärnä iä yäng päling têräng…..
sêpêrti d0’äku mäläm ini…
jägä tidurmu….dän sämpäikän sälämku pädä mäläikät kêcil yäng di sämping mênjägämu.

ktikä mntäri tläh têngêläm träsä lmbät-y ängin mlm
sêäkän kirmkän sbuäh släm mlälui gläp-y nyänyiän äläm, “sêlämät mäläm”

sêpêrti pägi yg mênêpäti jänji,
untk mênyäpä mêmbukä häri,
sêpêrti bêning ny êmbun mêmbêri kêsêjukän,
sêtulus hti q mêngucäpkän “g00d night

mätähäri cumä ädä 1..bulän jg cumä 1..py di längit ädä byk bintäng..s0,,tuhän gk bkl mrh klw äq ämbil 1 bintäng bt tmênin qmuhh bu” mlm in!!nid’z,,gbu..

läyäknyä häri,
sêgälä yäng bêräwäl
pästi kän bêräkhir
jutään bênih cintä
lähir di häri ini
jutään läinnyä mäti
kêkêringän
säläh sätunyä ädäläh milikku
mäkä kuucäpkän sêlämät tinggäl
kêpädä häri ini dän kujêläng
häri ês0k
tänpä cintä …
sêlämät mäläm ….

mimpimu mäläm ini äku häräp indäh..
sêindäh äpä yäng käu lihät säät bungä-bungä mêrêkäh..
di tämän mimpimu bêrtêmän dêngän pärä pêri-pêri..
mêräsäkän kêhärumän bungä-bungä yäng täk bêrduri..
sêm0gä häräpän ês0k äkän têrwujud mênjädi nyätä..
sêlämät mäläm dän sêlämät tidur yä bêbz.

hiäsi tidurmu dêngän bäntäl “cintä”
jädikän “pujään” hätimu sêbägäi gulingnyä..
sêlimuti tidurmu dêngän “käsih säyäng”
pästi pägi yäng indäh äkän kämu däpät säät kämu bukä mätä kämu,
“g00d nigh & sêm0gä mimpi indäh”.

mäläm yäng dingin ini äku mäu ngucäpin mêt b0b0 yä säyäng.
sêm0gä tidurmu nyênyäk dän pägimu bisä mêmbuätmu lêbih cêriä kêmbäli.

säyäng.. mäläm ini indäh bängêt yäh. mäläm yäng indäh ini gäk äkän käläh indähnyä.. säät kämu lägi b0b0.
mêt mäläm & mêt b0b0 yä säyäng.

äku mäu pämit sämä kämu, määfin käl0 slämä kämu kênäl, äku punyä säläh.. mungkin wäktu kämu bäcä sms ini äku sudäh gäk bisä têmäni kämu lägi!!
byê!!!
gäk usäh sêdih gitu..
äku cumä pêrgi b0b0..
hêhêhêhêhêêê…

lärut bêlum mênyäpä,, ucäpkän d0’ä mänä kälä jiwämu mäsih pêrcäyä pädä kuäsä-nyä, sêm0gä indähnyä sinär rêmbulän sêlälu mênyäpä..
hävê ä nicê drêäm h0nêy.

kêtikä mäläm dätäng ingät läh bähwä äku sêlälu mêmikirkän dirmu dän bêrmimpiläh dêngän khäyälän indähmu,säät ituläh äku äkän mênyêmpurnäkän mimpi-mimpi indähmu.
mêt b0b0k yä säyängku, m0gä päcärmu yäng gäntêng ini äkän dätäng di mimpi indähmu bägäikän pängêrän yäng äkän mênêmui säng putri.

ku täk bisä mäkän bilä ku täk mêmändäng wäjähmu.
ku täk bisä minum bilä ku täk mêngingät sênyum mänismu.
dän ku täk bisä tidur bilä ku täk ucäpkän sêlämät tidur pujään hätiku.

sêpêrti hälnyä bulän yäng sêlälu mênyinäri mäläm, käu pun bêgitu têläh mênyinäri hätiku.
sêpêrti hälnyä bintäng yäng sêlälu mênghiäsi indähnyä mäläm, käu pun bêgitu têläh mêmbuät hidupku sêlälu indäh.
dän sêpêrti hälnyä mimpi indäh, sêm0gä käu däpät sêlälu mêmimpikänku sêpänjäng tidurmu, i l0vê y0u säyängku.

sêlämät tidur säyängku, ku ingin käu täu bêtäpä äku sängät mênyäyängimu.
sêlämät tidur cintäku, ku ingin käu mêngêrti bêtäpä bêsär cintäku pädämu.
sêlämät tidur pêlitä hätiku, ku ingin käu mêmähämi, bêtäpä hänyä käuläh pêlitä hidupku.
dän sêlämät tidur pujään hätiku, ku ingin käu täu, hänyä dirimuläh wänitä yäng sängät ku säyängi dän ku cintäi di duniä ini.

sêlämät tidur säyäng, sêm0gä tidurmu mäläm ini sênyênyäk säyängmu pädäku…

kêcupän ciumän hängät yäng têrkirim mêlälui sms ini äkän mênjädi pênghätär cintäku sêbêlum kämu têrlêläp. sêlämät tidur säyäng…

bêrmimpiläh däläm dêkäpän säng rêmbulän mäläm, sêbäb mimpi itu äkän mênjädi nyätä, kärênä däläm mimpi mäsih ädä 0räng yäng mênyäyängi dän mênghäsihimu…

pädä lärut mäläm ku mênyäpä, ucäpän d0ä mänä kälä jiwämu mäsih pêrcäyä pädä kuäsä-nyä, sêm0gä indäh sinär rêmbulän mênyäpä. hävê ä nicê drêäm…

pädä mäläm yäng dingin ini äku hänyä ingin mêngucäpkän sêlämät b0b0k untuk säyäng têrcintä, sêm0gä tidurmu nyênyäk dän didäläm pägimu bisä mêmbuät lêbih cêriä kêmbäli

Itulah beberapa Kumpulan Ucapan Selamat Malam Romantis Dan Menyentuh Hati Buat Sang Pujaan Hati semoga bermanfaat.

Loading...
tags: , ,